• image

belka nasza ofertazdjecie ip

W ramach kierunku pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Na I stopniu studiów oferowane są następujące specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika z plastyką
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • animator i menedżer kultury
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Na II stopniu studiów realizujemy następujące specjalności:

 • edukacja wieku dziecięcego
 • edukacja szkolna
 • pedagogika z plastyką
 • profilaktyka społeczna
 • animator i menedżer kultury
 • edukacja dla bezpieczeństwa
belka ogloszenia

Seminarium magisterskie z prof A. Bałandynowiczem w dniach 12 i 25 listopada br. odwołane. Seminarium odbędzie się w dniach 19 listopada i 3 grudnia br.

 

 Uwaga!

 

Walne zgromadzenie członków Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w dniu 10-go grudnia 2014

o godzinie 17.00 w sali 3.23 w budynku Wydziału Humanistycznego UPH.

W roku akademickim 2014/15 planowane jest otworzenie międzywydziałowych stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Kryminologia stosowana.

W roku akademickim 2015/16 będą otwarte stacjonarne studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

Rusza rekrutacja na rok akademicki 2015/16. Szczegóły w prezentacji PDF.