• image

belka nasza oferta

 

1. Kierunek PEDAGOGIKA

Prezentujemy obecną i planowaną ofertę IP

 

2. Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 Rusza rekrutacja na rok akademicki 2015/2016. 

Równocześnie zapraszamy szkoły średnie w tym uczniów klas maturalnych szkół średnich oraz uczniów - maturzystów

do uczestniczenia w Warsztatach artystycznych w dniu 20.03.2015 r. przygotowanych przez Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach,  

Treść oferty została przedstawiona w liście z dnia 29.012015 roku, podpisanym

przez Dziekana WH UPH w Siedlcach prof. nadzw. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego.

 

 

3. Kierunek KRYMINOLOGIA STOSOWANA

W roku akademickim 2015/2016 planowane jest otworzenie międzywydziałowych stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku: 

KRYMINOLOGIA  STOSOWANA.

belka ogloszenia

 prezentujemy obecną i planowaną ofertę IP 

 

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Pedagogika. wersja pdf.

 

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia na kierunku Pedagogika. wersja pdf.

 

STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

W ramach kierunku Pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia oraz studia podyplomowe. 

Na studiach stacjonarnych I-go stopnia w pierwszym semestrze odbywa się wybór jednej ze specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką

W ramach studiów niestacjonarnych I-go stopnia studenci mogą wybierać spośród specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia mają do wyboru:

 • Animatora i menadżera kultury
 • Edukację dla bezpieczeństwa
 • Edukację szkolną
 • Edukację wieku dziecięcego
 • Pedagogikę z plastyką
 • Profilaktykę społeczną


STUDIA PODYPLOMOWE

 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja Wczesnoszkolna 
 • Kształcenie Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 • Nauczanie Plastyki 
 • Resocjalizacja 
 • Socjoterapia 
 • Wychowanie Przedszkolne
 • Podyplomowe studia nauczania plastyki