• image

belka nasza ofertazdjecie ip

 

1.  W roku akademickim 2015/2016 będą otwarte stacjonarne studia licencjackie na kierunku:

 

 "EDUKACJA  ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH"

 

 Rusza rekrutacja na rok akademicki 2015/2016. Zapraszamy

szczegóły patrz > Kandydaci > NOWY KIERUNEK! Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

 

 

2.  W roku akademickim 2015/2016 planowane jest otworzenie międzywydziałowych stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku: 

KRYMINOLOGIA  STOSOWANA.

belka ogloszenia

 prezentujemy obecną i planowaną ofertę IP 

 

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Pedagogika. wersja pdf.

 

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia na kierunku Pedagogika. wersja pdf.

 

STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

W ramach kierunku Pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia oraz studia podyplomowe. 

Na studiach stacjonarnych I-go stopnia w pierwszym semestrze odbywa się wybór jednej ze specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką

W ramach studiów niestacjonarnych I-go stopnia studenci mogą wybierać spośród specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia mają do wyboru:

 • Animatora i menadżera kultury
 • Edukację dla bezpieczeństwa
 • Edukację szkolną
 • Edukację wieku dziecięcego
 • Pedagogikę z plastyką
 • Profilaktykę społeczną


STUDIA PODYPLOMOWE

 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja Wczesnoszkolna 
 • Kształcenie Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 • Nauczanie Plastyki 
 • Resocjalizacja 
 • Socjoterapia 
 • Wychowanie Przedszkolne
 • Podyplomowe studia nauczania plastyki