• image
  • image

 

 


belka nasza ofertaB11

W ramach kierunku Pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia oraz studia podyplomowe.

 

  • Animator i menedżer kultury
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
  • Edukacja wczesnoszkolna z reedukacją
  • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika przedszkolna z rytmiką
  • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
  • Pedagogika z plastyką
  • Wiedza o kulturze w zakresie muzyki i plastyki

 

 

 

belka ogloszenia

belka aktualnosci

Wernisaż malarstwa Mattia Montemezzani

wystawa mattia 01 tytulowa

Postawę twórczą utożsamiam z tym, co najbardziej ludzkie i najbardziej osobiste, co uwarunkowane osobistymi tylko motywacjami. „Życie twórcze” to nieustanne odnawianie stosunków z naturalnym otoczeniem, otwarcie na świat, otwieranie się ku drugiemu człowiekowi. Uzasadniając podjęcie wysiłku przy realizacji programu wystaw, mam na uwadze stworzenie forum wypowiedzi i zaznaczenia miejsca malarstwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Malarstwa ambitnego, poszukującego, nie nastawionego na „łatwy poklask”. Dziś prezentuję państwu malarstwo Mattia Montemezzani studenta Akademii Sztuk Pięknych Brera w Mediolanie.

 

więcej...

______________________________________________________________________________

Wernisaż wystawy grafiki Pani mgr Haliny Cholewki

wystawa cholewka 01 tytulowa

W A galerii  na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach odbył się wernisaż wystawy grafiki Pani mgr Haliny Cholewki z Katedry Edukacji Artystycznej. Gości oraz Autorkę wystawy pt. JEROZOLIMAOBRAZY GRAFICZNE, powitał Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Stanisław Jaczyński. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach prof. Tamara Zacharuk.

Wernisaż obecnością swą uświetnili m.in: Prorektor ds. rozwoju prof. Zbigniew Karczmarzyk, Rektor byłych kadencji profAntoni Jówko, Prodziekan ds. studenckich WH dr Beata Bocian-Waszkiewicz , Prodziekan ds. nauki WH prof. Romuald Kalinowski, Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki IP dr Aneta Niewęgłowska, Zastępca Dyrektora ds. Nauki IP prof. Mikołaj Bieluga, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach mgr Mariusz Woszczyński.

więcej...

______________________________________________________________________________

Festiwal dziecięcy "Przedszkolak w świecie nauki"

przedszkolak

6 czerwca 2014 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się kolejny festiwal dziecięcy „Przedszkolak w świecie nauki”. W festiwalu wzięły udział przedszkola aktywnie współpracujące z pracownikami Pracowni Wychowania Przedszkolnego Katedry Dydaktyki. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie nauki wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz poszerzanie współpracy z placówkami wychowania przedszkolnego.

W tegorocznej edycji festiwalu warsztaty przygotowali studenci kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym pod kierunkiem dr Ewy Jagiełło, dr Katarzyny Łupińskiej, dr Sabiny Wieruszewskiej-Duraj i mgr Agaty Fijałkowskiej, studenci z Koła Naukowego Chemików pod kierunkiem dr Danuty Kroczewskiej, studenci z Koła Naukowego Matematyków pod kierunkiem dr Agnieszki Prusińskiej oraz studenci z Koła Naukowego Edukacji do Bezpieczeństwa pod kierunkiem dra Grzegorza Wierzbickiego.

 

więcej...

______________________________________________________________________________